BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Konferensen 2007 på temat kris- och riskhantering bjöd första dagen på nio föreläsningar med representanter från hela branschen - från mediaexperter och myndighetspersoner till försäkringsbransch och räddningstjänst.

Handouts från alla föreläsningar finns här (endast för medlemmar).

Dag 1


Mattias Delin, ordförande BIV (t v) håller inledningstal på konferensen och Ken Henningsson, If (t h) visar att bra riskhanteringsarbete ger resultat.

Harry McNeil, KBM (t v) berättar om Sveriges krisberedskap och den nya hotbilden och Eva-Marie Abrahamsson, Akrab (t h) håller föredrag om krishantering ur ett personligt perspektiv.

Per Ericson (t v) om mediahantering vid kriser och Björn Karlsson (t h) ger ett bredare perspektiv på riskanalys i praktiken.

Magnus Arvidsson, SP (t v) talar om nya släckmetoder för nya risker i exempelvis silos, tunnlar och kulturminnesmärkta byggnader följt av Martin Uulas, WSP (t h) som föreläser om Business Continuity Planning (BCP).

Pierre Wettergren, Astra Zeneca (t v) fortsätter på temat Business Continuity Planning och hur detta implementeras i praktiken. Linus Eriksson på Räddningstjänsten Syd (t h) talar om riskbaserad räddningstjänst.

Dag 2

Kurt Pedersen, LTH (t v) talar om vad som händer utomlands på riskhanteringsfronten och Peter Jacobsson (t h) talar om riskanalysmetoders användbarhet inom områden utanför riskhantering.

Henrik Jönsson (t v) talar om riskanalysmetoder igår, idag och imorgon följt av Sten Haugli på Länsstyrelsen i Stockholm (t h) som berättar om riskhänsyn i samhället.

Hanna Langéen, WSP (t v) fortsatte på temat riskhänsyn i samhället och följdes av Claes-Göran Öhman (t h) med Systematiskt brandskyddsarbete - för vem?

Ken Nessvi, ÖSA (t v) höll föredrag om ATEX och Sandra Danielsson, Södertörn räddningstjänsförbund (t h) föreläste om olycksundersökning - omvänd riskhantering.

Avslutningsvis sammanfattades konferensen Nils Olsson, WSP.