BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Nu har Brinnovationen startat. BIV stödjer denna idé- och innovationstävling för framtidens brandsäkerhet där alla är välkomna att delta, fina priser utlovas!

Länk till mer information:  https://www.brinnovation.se/