BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Hanteringen av ANE har hittills varit oreglerad under LBE. Med tanke på att ANE är förstadier till sprängämnen som används i mycket stora mängder anser MSB att krav behöver ställas på hanteringen av säkerhetsskäl. De krav som föreslås införas innebär i huvudsak att rådande branschpraxis omsätts i regler, vilket syftar till att ge företagen tydliga och lika villkor. Förslaget gäller hantering av emulsioner, suspensioner och geler baserade på ammoniumnitrat (ANE). Dessa produkter används i mycket stora mängder vid civila sprängningsarbeten, exempelvis vid anläggandet av tunnlar och inom gruvnäringen och räknas till brandreaktiva varor (vilka regleras i lagen om brandfarliga och explosiva varor).

Här kommer ett utskick för remiss avseende tre olika delar:

  1. Ny MSBFFS 2018:XX föreskrifter och allmänna råd om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)
  2. Ny handbok Hantering av ANE- Handbok till MSBFS 2018:X om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler
  3. Föreskrifter om ändring av MSBFS 2010:4 föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor

 Remissvar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2018-08-29 i bifogat svarsformulär.