BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Nu är arbetsgruppen för tillämpningsstödet PFS klar och formerad. Intresset var stort och över 20 intresseanmälningar inkom. Kul och verkligen tack för ert intresse, det är en förutsättning för allt BIV gör! Gruppen är utvald med tanken om en bra och värdefull erfarenhet i ämnet samt en grupp med bred representation i branschen. De som kommer att arbeta fram tillämpningsstödet är:

  1. Cedrik Persson – samordnare (Bengt Dahlgren)
  2. Marcus Runefors (LTH)
  3. Joachim Johansson (Fire AB)
  4. Leo Kardell (FAST)
  5. Joel Winer (Bricon)
  6. Erik Hällstorp (WSP)
  7. Johan Rönnbäck (Briab)

Samordnaren har nu fått alla riktlinjer och dokument för uppstarten av arbetet och kommer sammankalla arbetsgruppen för det första mötet inom kort. Vi önskar lycka till med arbetet och ser med spänning fram emot resultatet.