BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

För att höja kvalitén och trovärdigheten inom ingenjörsområdet brandberäkningar organiserar föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) en Round Robinstudie inom CFD området. En Round Robin studie inom beräkningsområdet är en studie där man jämför vad olika deltagare kommer fram till givet identiska instruktioner.

 

Studien delas in i följande steg:

  • Insamling av scenarioförslag för CFD beräkningar inkluderat vilken utdata som ska jämföras. Det är viktigt att scenarierna inte är för omfattande då vi eftersträvar en bred anslutning. Förslagen är företrädelsevis sådant som görs till vardags på brandkonsultföretag. E-posta era förslag till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2017-11-15.
  • Projektet presenteras på Brandskydd 2017, 8- 9/11, med en poster där scenarioförslag efterlyses.
  • Med utgångspunkt från de inskickade förslagen definierar styrgruppen Round Robin studien.
  • Studien drar igång och deltagarna får två månader på sig att göra beräkningarna.
  • Resultaten skickas till Johan Anderson (RISE) och Nils Johansson (LTH) som sammanställer och avidentifierar vem som kommit fram till vad. Detta anses nödvändigt eftersom målet är att se på spridningen i resultat inom området brandberäkningar med CFD och inte att hänga ut vissa deltagare.
  • Ett resultatseminarium anordnas där resultaten diskuteras med utgångspunkt från en preliminär rapport.
  • Presentation av resultaten och slutsatserna sker på BIV-konferensen 2-3 maj 2018 (preliminärt datum)

MVH

Styrgruppen: Robert McNamee (Brandskyddslaget), Johan Anderson (RISE), Nils Johansson (LTH) och Christian Pelo (Ramböll)