BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIV är från i år remissinstans till Brandforsk som är en av landets forskningsfinansiärer. Under september månad bad vi därför er medlemmar delta i den nya bedömningsgruppen för Brandforsk remisser. Nu är gruppen formerad och har påbörjat sitt arbete. Samordnare och deltagare i gruppen är:

  • Karl Fridolf (samordnare)
  • Fredrik Nystedt, Briab
  • Axel Mossberg, Brandskyddslaget
  • Erik Almgren, Bengt Dahlgren
  • Carl Spennare, Bengt Dahlgren

Styrelsen tackar alla för de intresseanmälningar som inkom och önskar gruppen ett stort lycka till!