BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIVs styrelse bestämde sig för, i slutet av maj, att ta fram ett tillämpningsstöd som avser att tydliggöra skillnaderna mellan SBF 120:8 och EN 12845. För att kunna genomföra detta arbete eftersökte BIV därför, i juni, personer som är kompetenta i ämnet och intresserade av att delta i arbetsgruppen för tillämpningsstödet. Många intresserade anmälde sig och personerna som valdes ut till den brett representerade gruppen är:

- Martin Nilsson, Zurich

- Malin Tindberg, Region Skåne

- Ronny Henriksson, LKAB

- Ronnie Berggren, Firetech

- Marcus Runefors, LTH Brandteknik

- Carl-Johan Herbst, ÅF

- Joel Jacobsson, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

BIV är mycket tacksamma över alla medlemmars intresse och önskar ett stort lycka till i uppdraget som påbörjas efter semestrarna!