BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Hej kära medlemmar!

Lokalgruppen i Göteborg bjuder nu in till en spännande lokalgruppsträff. Denna gång ska vi prata om brandskydds- och säkerhetsprojektering i höga byggnader - primärt kopplat till Göteborgs nya (och första?) skyskrapa - Karlavagnstornet. Se information i bifogad inbjudan.

Väl mött och återkom gärna med frågor vid behov!

Med vänliga hälsningar

Lokalgruppen Göteborg