BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Den 7 april bjöd Brandskyddsföreningen in BIV till en workshop där det diskuteras om hur hållbara byggnader och brandsäkerhet hänger ihop. På workshopen deltog Axel Mossberg som BIVs representant och många bra ideer och slutsatser framkom på mötet. Axel sammanfattade mötet med orden: ”Deltagarna på workshopen hade väldigt blandad bakgrund, vilket gav väldigt intressanta diskussioner med många perspektiv som man annars inte helt tänker på som brandskyddskonsult. Dessa diskussioner kommer sammanfattas i rapporten från SBF. Workshopen får väl ses som en start och mer av en brainstorming kring vad som eventuellt kan göras framöver och en del konkreta saker mynnade det ut i". Nu har rapporten från mötet sammanställts av Lisa Björk som ledde workshopen och om du är intresserad av vilka saker som kan göras framöver, kolla i bifogad fil.