BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Brian Meacham, Associate Professor på Department of Fire Protection Engineering at Worcester Polytechnic Institute (WPI) i USA, besökte Sverige i september 2016. Han besökte Sverige som en del i sitt sabbatsår för att undersöka hur funktionsbaserade regler och analytisk dimensionering kan bli mer riskbaserade. Som medlem fyllde du förhoppningsvis i den enkät som skickades ut för ett tag sen som hjälp i hans arbete. I september 2017 kommer Brian att komma tillbaka till Sverige för att göra en uppföljning och resultatet av enkäten/arbetet finns nu att hitta här.

Har du funderingar och vill lämna input från rapporten och på Brians alternativa vägar framåt ber vi dig göra det innan Boverkets referensgruppsmöte (2 maj) som vår respresentant Johan Lundin närvarar på. Det kan du göra direkt på Boverkets hemsida och läsa mer om arbetet här