BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Axel Mossberg (Brandskyddslaget AB) blir BIVs representant på Brandskyddsföreningens workshop om Hållbart byggande och brandsäkerhet den 7 april. 

Tack alla som inkom med intresseanmälan, vi vet att fler möjligheter till engagemang kommer inom kort!

Vi önskar Axel lycka till!