BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Den 15 mars genomfördes det första ECCG mötet för året och det första mötet för den nya ordföranden Armelle Muller. På telefonmötet deltog förutom en del av de Europeiska chapternas ordföranden också delar av huvudstyrelsen från SFPE. Glädjande var att Norge och Portugal nu också deltar på mötena eftersom de har nystartade chapters sedan nyåret ungefär.

På mötet diskuterades bl.a. uppdateringar från de europeiska chapterna, SFPE konferensen i Dubai och Rotterdam, förfrågan skickad från Prof. Brian Meacham, SFPE lägesrapport, möjliga samarbeten, med mera. Johan Lindbom deltog som representant från det svenska chaptert och en sammanfattning av mötet kan läsas i bifogad fil.

Trevlig läsning!