BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Under våren skickade BIV ut ett brev till olika FOU aktörer i Sverige, med vilja om ett samarbete. Detta har I nuläget lett till ett par delaktigheter i forskningsreferensgrupper. Nu har även Brandforsk meddelat att de gärna vill ha BIV som en remissinstans för nya forskningsansökningar. Det gör oss mycket glada att vi nu får en möjlighet att påverka riktningen på forskningen inom Brandforsk och vi vill givetvis anta denna roll. Detta eftersom BIV enligt sina egna stadgar och verksamhetsplan vill bidra till utveckling inom brandteknisk ingenjörsvetenskap samt vara delaktiga i genomförandet av framtida forskningsprojekt. Att få möjligheten att tycka till om nya forskningsansökningar ligger helt i linje med vår plan och ger oss möjlighet att påverka forskningen på ett sätt som vi inte haft möjlighet till tidigare.

I grunden är det också mycket viktigt för oss att förhålla oss opartiskt i svaren och besvara remisserna i enlighet med BIVs hederskodex. Det betyder att vi alltid kommer att besvara ansökningarna sakligt och hålla oss ifrån situationer då jäv kan uppstå. Eftersom vissa styrelsemedlemmar tillhör någon forskningsaktör i nuläget kommer dessa styrelsemedlemmar inte att vara delaktiga i besvarandet av remissen i de fall deras ansökningar behandlas. Det kan även bli aktuellt under 2017 att starta en egen grupp inom BIV:s verksamhet för att hantera dessa forskningsansökningar, men det återkommer vi isf med under nästa år.