BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Den 12 december hade Brandskyddsföreningens regelgrupp sprinkler möte. BIV var representerade på mötet genom Martin Nilsson. Nedan är en kort sammanfattning av vad som diskuterades på mötet, för ytterligare information kan man kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..  

 

 • En ny sprinklerhandbok har kommit, dock finns en del felaktigheter i denna och ett rättelseblad kommer att skickas ut.
 • Den nya EN standarden “EN 16763 - Service for fire safety systems and security systems” har röstats igenom. 19 länder röstade för, Sverige röstade mot med anledning att man tycker att det borde varit en teknisk specifikation istället och att kraven är otydliga.
 • 23-24 mars är det industriträffar som anordnas av Brandskyddsföreningen.
 • Sprinkler och brandlarmsdagarna kommer att hållas den 5-6 april 2017.
 • På sprinklerdagarna kommer det hållas en föreläsning om problematiken kring vätgasbildning i galvaniserade våtrörsystem.
 • Hans Andersson på Brandskyddsföreningen kommer att driva frågan om trycksatta stigarledningar där man kommer att utgå från NFPA 14 för att ta fram en SBF standard.
 • Tidplanen för standard för vattendimma är att en remiss kommer ut i maj och sen planeras för publicering i början av 2018.
 • Thomas Gell från Brandforsk presenterade Brandforsks program. Brandforsk kommer att bli en stiftelse under 2018 och lägga fokus på att skaffa mer forskningsmedel samt att fokusera mer på innovation än tekniskt tung forskning.
 • Man diskuterade att förändra formerna för regelgruppen för att attrahera fler deltagare och intressenter. Brandskyddsföreningen kommer att jobba fram ett förslag kring detta.
 • Normen för sprinklerkonsultfirmor finns nu publicerad.
 • En BIV-medlem skickade med en fråga till mötet avseende att en del krav är lägre i SBF 120 än i EN 12845 och hur detta bör hanteras i projekteringsfasen genom analytisk dimensionering. Brandskyddsföreningen kommer att jobba fram ett dokument med avvikelser mellan SBF 120 och EN 12845 och identifiera var SBF 120 ställer lägre krav än EN 12845. Vidare kommer man att dokumentera anledningen till och tankegången bakom dessa avvikelser för att underlätta verifiering. Brandskyddsföreningen önskar BIVs deltagande i detta arbete.