BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Igår genomfördes det årliga årsmötet för föreningen. På årsmötet redovisades förutom verksamhetsberättelse (bifogat nedan), resultat- och balansräkning även styrelsen förslag på nya stadgar. Medlemmarna valde att rösta igenom de nya stadgarna, vilket glädjer oss stort och nu kan vi därför konstatera att strategiarbetet är helt klart. Nu kommer vi fullt ut att arbeta efter den strategiska planen i många år framöver. På mötet valde medlemmarna även att rösta igenom valberedningens förslag på ny styrelse. Det innebär att den nya styrelsen nu ser ut enligt följande:

  • Ordförande: Emma Nordwall
  • Vice Ordförande: Martin Nilsson
  • Sekreterare: Lars Strömdahl
  • Kassör: Johan Lindbom
  • Ledamot: Caroline Cronsioe
  • Ledamot: Henrik Rosenqvist
  • Ledamot: Håkan Frantzich
  • Ledamot: Lisa Björk
  • Studerande representanter från LTH och LTU (Anders Jönsson)

Därmed vill vi passa på att tacka Robert Jönsson och Ville Bexander för deras tid i styrelsen under året! Årets stipendiat blev Göran Holmstedt och Håkan Frantzich läste upp motiveringen på mötet. Vi gratulerar Göran till den välförtjänta utnämningen! Protokoll från mötet kommer att läggas upp på hemsidan inom kort. Tack för verksamhetsår 2016 och tack för ert förtroende under nästa år!

/Styrelsen