BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Lokalgrupp syd genomförde 5 december 2016 en mycket välbesökt träff (ca 50 personer) på ämnet utmaningar med olika kravnivåer i PBL/BBR och LSO. Presentationen tog avstamp i ett aktuellt föreläggande där bedömningen är att åtgärder som krävts är utöver nybyggnadskraven i BBR. Föredraget hölls av Sebastian Thuns och Markus Blåder från Räddningstjänsten Syd samt Johan Lindbom från Bricon. 

Intressanta diskussioner om vad det innebär att genom LSO ställa högre krav än nybyggnad följde. Presentationen finns att ladda ner här nedan.