BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Den 12 december kommer Brandskyddsföreningens regelgrupp för sprinkler ha möte. BIV finns representerade genom Martin Nilsson på detta möte. Bifogat finner ni agendan för det kommande mötet. Om ni har frågor som ni vill ska diskuteras och tas upp på mötet så kontakta Martin via mail eller telefon.

 

Den 17 oktober hade Boverket sitt referensgruppsmöte, där BIV:s representant Johan Lundin närvarade. Nedan finns nu protokollet från detta möte bifogat. Trevlig läsning!