BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Hej Medlemmar!

I tisdags genomfördes höstterminens lokalgruppsträff i Göteborg. Ämnet som gick av stapeln var en snarlik version av den tidigare träffen i Östergötland då Lars Broström från SP pratade om fasader i allmänhet och SP Fire 105 i synnerhet. Efter Lars genomgång pratade även Thomas Järphag från NCC om sina erfarenheter från byggbranschen och de problem man ställs inför när faktiska byggprodukter ska utvärderas mot ställda krav.

Träffen var välbesökt och den efterföljande frågestunden bjöd på intressanta diskussioner.

Väl mött inför nästa träff i vår. Har ni särskilda önkemål eller synpunkter så kontakta gärna någon i lokalgruppen.

Med vänlig Hälsning

Lokalgruppen Göteborg

genom

Henrik Rosenqvist