BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

I samband med BIVs årsmöte som hålls den 5:e december bjuder lokalgrupp syd in till en träff på ämnet PBL och LSO.

Träffen hålls den 5 december i WSPs lokaler på Jungmansgatan 10 i Malmö. Vi börjar kl. 17.00 och vi räknar med att vara klara kring 18.30, då BIVs årsmöte tar vid. Sista dag för anmälan till träffen är 1 december. 

Se bifogad inbjudan för mer information.