BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i Göteborg. Denna gång kommer vi att diskutera kring brandskydd i fasadsystem och SP Fire 105 samt hur frågan hanteras i entreprenörsleden. Krav kring brandskyddslösningar i fasader har funnits länge, men ofta hanterats enbart genom hänvisning till att fasaden varit helt obrännbar eller provats enligt SP Fire 105. Men vad innebär detta i praktiken och vad innebär SP Fire 105? Lars Boström från SP i Borås kommer och berättar. Tomas Järphag, NCC, kommer också och ger sina reflektioner från entreprenörssidan. Träffen avslutas med en öppen diskussion där vi vänder och vrider på frågeställningen ur våra olika perspektiv.

Träffen hålls den 30 november i Räddningstjänsten Storgöteborgs lokaler på Åvägen 2 i Goteborg. För mer info, läs bifogad inbjudan.