BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

I verksamhetsplanen för året står det att: ”Det är viktigt att kontinuerligt arbeta på att stärka sitt varumärke för att bedriva en verksamhet som både styrelsen och medlemmarna kan vara stolta över. Eftersom föreningens hederskodex är så centralt i föreningens värdegrund och varumärke så kommer arbetet under året främst att fokuseras på att undersöka intresset i föreningen för att påbörja uppdateringen och revideringen av denna under 2016

Därför inleder styrelsen en utvärdering av hederskodexen och styrelsen önskar nu att våra medlemmar svarar på en enkät om förhållningssättet till den och undersöka intresset för av att påbörja en uppdatering och revidering. Enkäten ska ta reda på följande om hederskodex:

  • kännedom?
  • efterlevnad?
  • föreningsanknytning?
  • överensstämmelse med föreningens syfte?
  • intresse av uppdatering, förbättringspotential?

Nuvarande hederskodex finns att läsa på denna sida.

Enkäten hittar ni på länken: https://goo.gl/forms/yWI3UpG1gWae7CHD3 

Innan den 30 oktober skulle vi behöva få in svar på enkäten.