BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIV:s lokalgrupp i Stockholm bjuder tillsammans med SP och LTH in till ett spännande och aktuellt seminarium om kvalitetssäkring av beräkningsmodeller den 15:e november.

Se mer information i bilagd inbjudan.

Hoppas att många av er vill närvara. Väl mött!

Hälsningar,

Lokalgrupp Stockholm

Staffan Bengtsson
Henrik Karlsson
Lars Strömdahl