BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Den 17 oktober arrangeras nästa möte för Boverkets referensgrupp för byggnadstekniskt brandskydd. Johan Lundin, BIV:s representant, kommer att närvara vid mötet. Agendan kan du ta del av om du klickar på bifogad fil nedan.

Om du har frågor att ta upp på mötet går du in på Boverkets hemsida och skriver in dina frågor enligt tidigare förmedlad instruktion (eller i nödfall mailar Johan Lundin om du inte får rätt på det).