BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

I slutet av förra året lanserades den nya strategiska planen för BIV:s arbete som du vet. För att lyckas med en ny strategisk inriktning räcker det dock inte bara att ta fram en strategisk plan. Den strategiska planen måste även omsättas i en konkret handlingsplan som beskriver hur den strategiska planen ska genomföras. Undrar du som medlem över hur den strategiska planen har påverkat BIV:s verksamhets så här långt och hur den kommer att påverka i framtiden? Läs då den handlingsplan som styrelsen nu levererar och som avslutar strategiarbetet, se handling nedan. Handlingsplanens syfte är att beskriva för våra medlemmar hur den strategiska planen påverkar BIV:s arbete nu och framåt. Trevlig läsning!