BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Måndagen den 7/3 träffades SBFs regelgrupp sprinkler där BIV fanns representerade genom Martin Nilsson. Nedan finner du en kort sammanfattning av vad som diskuterades på mötet. Har du frågor eller funderingar kring punkter och vill ha mer information är du välkommen att kontakta Martin Nilsson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

 

  • SBF 110:8 avseende brandlarm är nu ute på remiss. Remissen kommer att läggas upp på Brandskyddsföreningens hemsida och remissen har också gått ut till intresseorganisationer.
  • SBF 502 avseende talat utrymningslarm kommer att gå ut på remiss i början på mars och läggas ut på Brandskyddsföreningens hemsida.
  • Kjell Fallqvist vill fördjupa sitt arbete med tillförlitlighet för svensk sprinkler och vidare analysera statistik från MSB. Sponsring har efterfrågats från Sprinklerfrämjandet. Regelgruppen tyckte det var ett bra förslag att titta vidare på svensk sprinklerstatistik och poängterade att man i ett sådant arbete också bör behandla vad skillnaden är i sprinklers tillförlitlighet mellan USA och Sverige då det finns mycket statistik från USA som borde vara användbar.
  • Det kom in 19 svar på remissen av SBF 120:8, 14 tillstyrkte, en avstyrkte och 4 avstod (mestadels myndigheter). Ny version av SBF 120:8 publiceras i Mars.
  • Det efterlystes en återkoppling på remissvaren till SBF 120 och en beskrivning av hur synpunkter hanterats. Detta finns inte gjort i nuläget men kommer att övervägas att göras till nästa uppdatering.
  • Det har förekommit en del problem med galvade rör och våtrörsystem där vätgas bildas i rören. Detta bidrar till tryckökning i systemen samt att det har skett skador i samband med kapning vid heta arbeten. Invändigt galvaniserade rör i våtrörsystem kommer att förbjudas i SBF 120:8.
  • Det finns numera en blankett för frånkoppling av brandskyddsystem (sprinkler, brandlarm etc.) på Brandskyddsföreningens hemsida.
  • Resultatet av projektet avseende kommunal anslutning av sprinklersystem kommer att beskrivas i en SP rapport. En arbetsgrupp som ska jobba vidare med detta vilket kommer att göras inom ramen för SBF 142. Brandskyddsföreningen undrar om BIV kan tänka sig att delta i detta arbete.
  • Invändig rörkontroll enligt 25 årsprov diskuterades och alternativa metoder för detta såsom ultraljud etc. Förslaget var att titta på detta i kommande version av SBF 120.