BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Vid styrelsemötet i mars träffades styrelsen i Stockholm och arbetade med handlingsplanen för 2009. Vi är nu i full gång med att förverkliga den:

    * Hänga på SFPE
   
* 1 lokalt möte per region
   
* Förnya arbetet med ställningstaganden, och få minst 2 nya
   
* Ytterligare 3 auktoriserade
   
* Över 300 medlemmar, varav 250 betalande
   
* BIV-Konferens i Göteborg (19-20 november)
   
* Nytt marknadsföringsmaterial
   
* Utskick av marknadsföringsmaterial
   
* Information till studenter i Lund och Luleå
   
* Artikel i branschtidning om BIV
   
* Fortsätta utveckla den nya hemsidan
   
* Omvärldsbevakning, tex Boverket
   
* Sätta igång upphandlad tjänst för bevakning av litteratur o d. Tillgängligt för medlemmarna på hemsidan.
   
* Annonskampanj för auktoriseringen (fullfölja den som påbörjades 2008)
    * Annonskampanj för föreningen

Styrelsen sammanträder nu 1 gång per månad (telefonmöte) plus ett antal arbetsmöten för att planera årets BIV-konferens. Konferensen hålls den 19-20 november i Göteborg. Vik dessa datum i almanackan! Mer information om konferensen kommer snart.

Hemsidan håller på att uppdateras och kommer bland annat snart att utrustas med ett bibliotek för relevant litteratur, utbildningsmöjligheter med mera. Redan nu kan man gå in i kalendern för att se vilka andra konferenser som är på gång. Vi har även utrustat hemsidan med en nyhetsprenumeration. Genom att registrera dig på den får du ett email varje gång en uppdatering av hemsidan sker för nyheter respektive inlägg i kalendern. Gå in på hemsidan och klicka dig fram via ”Prenumeration” i vänsterkolumnen längst ner. För er som använder RSS finns även denna möjlighet.

Ställningstaganden

Vi har uppdaterat ställningstagandet om entresolplan vilken finns tillgängligt här på hemsidan under medlemsmaterial.

Lokala sammankomster

Våra lokalgrupper i Skåne och Göteborg har haft informationsmöten (se information på hemsidan). Stockholmsgruppen arbetar med att få fart på sin verksamhet också.

SFPE

SFPE är i full färd med att tillsätta en ny VD, vilket bör vara klart inom kort. 16-18 juni 2010 kommer Performance Based-konferensen till Lund. En verklig höjdpunkt för oss det året!

Har du idéer eller synpunkter, hör gärna av dig!

Med vänlig hälsning

Mattias Delin
Ordförande