BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Den 4 december hölls ett möte i SBF:s regelgrupp sprinkler där BIV var representerade genom Martin Nilsson. Punkterna på tidigare redovisad dagordning gicks igenom och diskuterades. Speciellt vill gruppen att följande information framförs till BIV:s medlemmar:

  • prEN16925 avseende boendesprinkler är ute på remiss, remisstiden går ut 2014
  • En ny version av NFPA 13 har släppts
  • SBF har kallat till ett möte för att diskutera förutsättningar för en SBF standard avseende vattendimma. Mötet kommer att äga rum 2016-02-19 och SBF önskar att BIV har en representant på mötet. Vidare information skickas ut separat
  • Brandlarm- och sprinklerdagarna äger rum 2016-04-06 – 2014-04-07
  • Ett första utkast avseende krav på sprinklerkonsultfirmor har tagits fram som ett diskussionsunderlag. Detta förslag ska jobbas vidare med och en arbetsgrupp kommer att tillsättas. SBF önskar att BIV är representerade. Vidare information skickas ut separat.
  • Arbetet med SBF 120:8 pågår och kommer snart att skickas ut på remiss. Remisstiden kommer att vara till slutet av januari 2016.