BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIV har under senare tid genom e-post från medlemmar blivit varse om att tillämpning och tolkning av mindre avvikelse från BBR och EKS med avseende på brandskydd sker med stor variation i landet. Vad som är en mindre avvikelse och hur en brandskyddsprojektör bör gå till väga när hen överväger en mindre avvikelse är frågor som skapat osäkerhet bland BIV:s medlemmar.

BIV:s styrelse har därför beslutat att i en PM stödja sina medlemmar i den praktiska tillämpningen kopplat till mindre avvikelse. I denna PM redogör BIV för sin syn på begreppet mindre avvikelse, ger rekommendationer för när BBR 1:21 och motsvarande text i EKS är tillämpbart, samt exemplifierar hur en BIV-medlem i enlighet med BIV:s hederskodex kan agera för en korrekt och etisk tillämpning av mindre avvikelse från BBR och EKS med avseende på brandskydd.

PM:en finns tillgänglig för nedladdning på föreningens medlemsidor via följande länk: http://sfpe-biv.se/memberspages/staellningstaganden. Observera att inloggning krävs för att kunna läsa PM:en.

I samband med detta öppnas en tråd i föreningens medlemsforum där PM:en kan diskuteras. I första hand uppmanas föreningens medlemmar att där lyfta fram frågor och synpunkter kopplat till PM:en. Kanske har ni egna erfarenheter som ni vill dela med er av? I forumet ges även möjligheten att kommentera huruvida den här typen av arbete och stöd är något som ni vill att BIV framöver ska verka för.