BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIVs lokalgrupp Malmö anordnade torsdagen den 29:e november seminarium på temat Utrymning. Inbjudna föreläsare var Daniel Nilsson, forskare på området från LTH samt Magnus Mattsson som har erfarenhet från räddningstjänsten både i Köpenhamn och Malmö. Seminariet hade en aktiv publik och bjöd på många intressanta diskussioner på området!

Daniel Nilsson tog upp senaste försöken som har utförts på både biograf och kontor. Man försöker idag förstå de sociala faktorer som visat sig ha stor påverkan på utrymningsförloppet.

Magnus Mattsson tog upp exempel från både nattklubbar och köpcenter och pekade på de skillnader som råder mellan olika samlingslokaler, vikten av organisatoriskt brandskydd och även exempel på byggnader som kan ha överdimensionerade utrymningssystem.

 

Föreläsningsanteckningar finns här (för medlemmar)

Utrymning - Daniel Nilsson