BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Stort tack till samtliga talare och delegater för två fantastiska dagar i Stockholm! Utan att ha djupanalyserat utvärderingen som genomfördes på sista dagen verkar det som att konferensen uppskattats av de flesta.

De flesta presentationerna som gavs på konferensen finns nu tillgängliga för nedladdning. De som saknas kommer upp så snart talaren gett sin tillåtelse.