BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

På årsmötet presenterade avgående styrelsen verksamhetsåret och meddelade att föreningen idag har mer än 200 betalande medlemmar! Ett viktigt uppdrag för nästa års styrelse är att se över stadgarna som på vissa punkter har varit otydliga. Tack till Nils Olsson, Richard Nilsson och Olle Norrby som nu lämnar styrelsen efter långt engagemang i BIV.

 

Fullständigt årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2007

Målen för 2007 års styrelse som uppfylldes var:

 • Bättre hänga på SFPE, genom bl a lista med konferenser/utbildningar på hemsidan
 • 1 lokalt möte per region (Skåne: 2, Göteborg: 1, Stockholm: 0)
 • Över 200 medlemmar
 • Konferens (15-16/11, Stockholm)
 • Nytt marknadsföringsmaterial
 • Ny hemsida på ny web-adress www.sfpe-biv.se
 • Ny postadress: Box 17216, 104 62 Stockholm
 • Representationspolicy skall tas fram

 

 

 

 

 

De mål som inte uppfylldes var:

 • Bevaka arbetet som bedrivs av Boverkets referensgrupp brandskydd
 • 2 ställningstaganden
 • Ytterligare 6 certifierade

 

 

 

Den nya styrelsen 2008 BIV består av följande personer:

Ordförande
Mattias Delin, WSP, Stockholm

Vice ordförande
Anne Andersson, Willis AB, Malmö

Sekreterare
Sandra Danielsson, Södertörns brandförsvarsförbund, Haninge

Kassör
Malin Vester, WSP, Göteborg

Ledamöter
Robert Jönsson, Brandteknik - LTH, Lund
Michael Strömgren, LTH (2007), Boverket (from 2008-01-08)
Staffan Bengtsson, Brandskyddslaget, Stockholm
Per Rymark, AON, Malmö

Revisor:
Stefan Särdqvist, SRV, Revinge

Certifieringsgruppen:
Ordföranden (sammankallande)
Håkan Frantzich, Brandteknik - LTH, Lund
Tomas Rantatalo, FSD, Karlskrona

Valberedning:
Magnus Nordberg, Brandkonsulten AB

Cecilia Fager